Историята в динамика

Пространствено-времева база данни

Избери карта и проследи събитията:
1876-1913
Териториални промени на Трета българска държава
1912-1913
Балканска и Междусъюзническа войни
1934-2011
Демографска карта на България по общини

Научете повече за картата

Активна историческа карта е цифрова карта, на която историческите събития могат да се проследят в тяхната времева динамика.

До края на ноември 2019 г. очаквайте продължението и завършека на карта Териториални промени на Трета българска държава.

Карта, проследяваща дейността на Васил Левски, ще Ви представим до края на 2019 г., а в малко по-далечно бъдеще и развитието на железопътната мрежа в България. Последната ще представлява първи елемент от всеобхватна карта за инфраструктурата на България.

Ще Ви представим и карта, проследяваща делото на двама майстори, чиято дейност маркира края на Възраждането в строителство и съответно, началото на следосвобожденската българска архитектура.

Нашият екип

За реализацията на Активна историческа карта са нужни усилията и знанията на:

РАЗВИВАМЕ СЕ

... със съдействието на:

Всеки, който ни съдейства по някакъв начин, може да добави тук своя снимка, линк към сайт или друго.

ФОНДАЦИЯТА

За осъществяване на нашата дейност създадохме фондация „Активна историческа карта” и всички дарения следва да се извършват по нейната сметка.

НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ СА:

  1. създаване на нов и съвременен начин за обучение на ученици и студенти;
  2. установяване на причинно-следствената връзка между историческите събития, улесняваща тяхното запомняне и анализиране;
  3. разкриване на мащабността и географските измерения на конкретно събитие или дело на човек;
  4. осигуряване на терен за развитие на научната общност, ученици, студенти и любители на историята;
  5. развитие и осъвременяване на картографията;
  6. популяризиране на българската история и картография;
  7. развиване на международното сътрудничество в областта на картографията и историознанието.

 

Фондация в обществена полза „Активна историческа карта” ЕИК 177087450

Свържи се с нас

Ако имате въпроси, предложения, критика или искате да ни помогнете финансово, свържете се с нас чрез: