ПОДКРЕПЕТЕ НИ

Ние правим цифрови карти, които дигитализират образованието по история и география.

Това е важно, защото образованието не трябва да изостава от съвременните технологии като основен способ за учене и информиране. Активна историческа карта работи по решението на проблема!

Подкрепете ни в надпреварата на ПРОМЯНАТА, за да постигнем целта.

Бъдете активни, защото развитото образование е ключово за прогреса на обществото!

ЗА!