Историята в динамика

Пространствено-времева база данни

В момента можете да ползвате първата ни карта и затова няма нужда от търсене☺. При натискане на бутона за търсене ще отидете към нея!

Научете повече за картата

Активна историческа карта е цифрова карта, на която историческите събития могат да се проследят в тяхната времева динамика.

В момента работим по довършването на картата за Балканската война и създаване на картата за Междусъюзническата война.

Паралелно с това работим и по всички изменения в границите на България от 1876 г. до днес. Ще се удивите колко много са промените!

След това ще се захванем и с дълго отлаганата карта, проследяваща дейността на Васил Левски. Месец по месец, ден по ден, какво е правил, с кого се е срещал и къде е бил. Това ще е първата подобна карта, която ще дава реална и нагледна представа за мащабността на дейността му.

А в малко по-далечно бъдеще развитието на железопътната мрежа в България. От първата линия преди повече от 150 години до днес.

Нашият екип

За реализацията на Активна историческа карта са нужни усилията и знанията на:

РАЗВИВАМЕ СЕ

... със съдействието на:

Всеки, който ни съдейства по някакъв начин, може да добави тук своя снимка, линк към сайт или друго.

ФОНДАЦИЯТА

За осъществяване на нашата дейност създадохме фондация „Активна историческа карта” и всички дарения следва да се извършват по нейната сметка.

НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ СА:

  1. създаване на нов и съвременен начин за обучение на ученици и студенти;
  2. установяване на причинно-следствената връзка между историческите събития, улесняваща тяхното запомняне и анализиране;
  3. разкриване на мащабността и географските измерения на конкретно събитие или дело на човек;
  4. осигуряване на терен за развитие на научната общност, ученици, студенти и любители на историята;
  5. развитие и осъвременяване на картографията;
  6. популяризиране на българската история и картография;
  7. развиване на международното сътрудничество в областта на картографията и историознанието.

 

Фондация в обществена полза „Активна историческа карта” ЕИК 177087450

Свържи се с нас

Ако имате въпроси, предложения, критика или искате да ни помогнете финансово, свържете се с нас чрез: